prekadastraal

Prekadastraal Wommels

Op deze plaats publiceert Jelle Miedema de bevindingen van zijn uitvoerige onderzoek naar de prekadastrale bewoningsgeschiedenis van Wommels.

Het auteursrecht voor deze bijdragen ligt zoals elders op deze website vanzelfsprekend bij de auteur.

De eerste twee bijdragen betreffen een inhoudsopgave en de molen aan de Trekweg te Wommels, zijn eigenaars en gebruikers, 1600-18

Inhoudsopgave

Prekadastraal Wommels totaal.pdf (Toegevoegd 10-2017)

De molen aan de Trekweg, eigenaars en gebruikers, 1600-1800

Wommels, Noordzijde Wijde Steeg, 1686-1832

De smederij, 1620-1832

Een chirurgijnshuis (1657-1832) en een jeneverstokerij (1637-1832) 

Wommels ten zuiden van de Nauwe Steeg (1685-1832)

Wommels ten noorden van de Nauwe of Kromme Steeg (1639-1832)

Het ‘Hemeltsje’, een secretaris- of chirurgijnshuis, halverwege de Nauwe of Kromme Steeg en de Noorderhaven in Wommels (1639-1832)

Een huis met timmerschuur aan de Trekvaart en Noorderhaven in Wommels (1610-1832)

Wommels tussen de Terp en de Noorderhaven. Over de percelen 48 tot en met 51 (1611-1832)

Op de hoek van De Terp en het Noord in Wommels; een herberg en latere bebouwing (1542-1832)

De bakkerij in ’t Noord te Wommels (1610-1832)

De herberg De Witte Swaen aan de Noorderhaven te Wommels (1600-1666)

Op de noordwest- en noordzijde van ’t Noord in Wommels (1622-1832)

De prebendeplaats en een naastgelegen huis ten noordoosten van Wommels en nogmaals de noordzijde van De Terp (1511-1765)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W